İlk Ateş

ÜRÜN KAPSAMI

Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın
ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin
sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, 
riziko adresindeki konutta bulunan eşyaların toplam sigorta bedeline
bakılmaksızın ,eşya yangın sigorta bedeline kadar ilk ateş esasına göre teminat altına alınır.

Yalnız sigorta ettirene ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait şeyler eşya kapsamı içindedir.

 

İLK ATEŞ SİGORTASI TEMİNATLARI

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak


  •  

    

 • Hırsızlık

 • Sel - Su Baskını

 • Dolu

 • Kara, Deniz, Hava Taşıtlarının Çarpması

 • Duman

 • Dahili Su

 • Fırtına

 • Kar Ağırlığı

 • Yer Kayması