Konut Sigortası

ÜRÜN KAPSAMI

Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve
infilak  sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin
sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar,
sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.

Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller ve Kayıplar ;

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,Terör,Deprem ve Yanardağ Püskürmesi,Kar ağırlığı,Sel ve su baskını,Yer kayması, Fırtına,Dahili su,Duman, Hava,Kara ve Deniz Taşıtları çarpması,Kötü niyetli hareketler,Enkaz kaldırma masrafları,Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet,Yangın ve infilak mali sorumluluğu.

 

KONUT SİGORTASI TEMİNATLARI

 • Bina (Yangın)

 • Eşya (Yangın)

 • Bina (Deprem)

 • Eşya (Deprem)

 • Hırsızlık

 • Cam Kırılması

 • Enkaz Kaldırma Masrafları

 • Yangın Mali Sorumluluk

 • İkametgah Değişiklik Masrafları

 • Kira Kaybı

 • Binaya Ait Sabit Kıymetler Hırsızlığı

 • İzolasyon Eksikliği

 • Yer Kayması

 • Dekorasyon