Yat - Tekne

ÜRÜN KAPSAMI

Bu sigorta ile poliçede belirtilen süre içinde gemi veya
diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta
ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede
belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır.
Bu maddede yer alan ''gemi veya diğer deniz ve göl araçlan'' terimi,yük ve yolcu
gemilerini kapsar. Ancak sigortacı kabul ettiği takdirde, ahşap veya beton yahut bunların
karışımından yapılmış tekneler, yelkenli tekneler, tenezzüh tekneleri, yat ve kotralar, hizmet motorları, balıkçı gemi ve tekneleri, römorkör, duba, şat ve layterler, yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletleri gibi deniz ve göl araçlan ''gemi veya diğer deniz ve göl araçları'' terimi kapsamında sayılır. 

 

YAT TEKNE SİGORTASI TEMİNATLARI

  • Yat-Tekne

  • Hırsızlık

  • 3.Şahıs Sorumluluk

    • Poliçede belirtildiyse belirtilen limit ile sınırlı olarak 3.şahıs sorumluluk teminatı.

  • Kişisel Eşya

  • Harp ve Grev

  • Elektronik Cihaz

  • Çevre Kirliliği Mesuliyet

  • Ferdi Kaza