Nakliyat

ÜRÜN KAPSAMI

Bu sigorta ile sigortalı malların fırtınadan, geminin
batmasından veya karaya vurmak veyahut kaya veya
sığlığa bindirmek gibi haller neticesinde tamamen  veya
kısmen harap olmasından, oturmadan, çatışmadan, sabit, seyyar
veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmasından, malın denize atılmasından,
yangından, infilaktan, kaptan ve gemi adamlannın barataryasından yükleme, aktarma veya boşaltma
ameliyeleri esnasında bir veya birden çok dengin düşmesinden ve genel olarak deniz kaza ve tehlikelerinden gelebilecek her türlü ziya veya hasarlar, bu poliçe ile tesbit olunan şartlar dahilinde, sigortacı'ya ait olacaktır.

 

NAKLİYAT SİGORTASI TEMİNATLARI

 • Geniş Teminat

  • - (I.C.C.(A)
   - (I.C.C.(Air)


   Nakliyat Sigortası için verilen en geniş teminat olup, taşıması yapılan mallarınızın karşılaşacağı tüm riskler istisna edilen hususlar dışında teminat kapsamındadır.

   Teminat kapsamı dışında tutulan istisnalar şunlardır;

    

   • Nakliyat esnasında gecikmeden kaynaklanan hasar ve masraflar

   • Fire, çürüme, bozulma gibi malın kendi bünyesinden kaynaklanan hasarlar

   • Malın kendi kusuru, üretiminden kaynaklanan hasarlar (ayb-ı zati )

   • Ambalaj yetersizliği

   • Sigortalının veya adamlarının kasdi kötü niyetli hareketlerinden kaynaklanan hasar ve masraflar.

   • Radyoaktif kirlenme

   • Harp ve grev rizikoları (istenmesi halinde ek prim karşılığında sigorta kapsamına alınabilir).

 • Dar Teminat

  • Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan mallarınızın hasarlanması riski teminat altına alır. Taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber,  teminatın kapsamı değişmemektedir. 
    

   Bu teminat;

   Karayolunda; Kamyon klozu,

   Demiryolunda; Demiryolu klozu,

   Denizyolunda ; I.C.C.(C)

   Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması ise mümkün olmamaktadır.

    

   Aşağıda sayılan rizikolar nedeniyle meydana gelebilecek kısmi hasar ve masraflar dar teminat kapsamındadır.

   Deniz yolunda;

   • Yangın, infilak,

   • Geminin karaya oturması, batması, yanması, sudan başka bir cisimle çatışması,

   • Müşterek avarya fedakarlığı ve müşterek avarya katılma payı

   • Kurtarma ve yardım masrafları

   • Dava say masrafları

   • Yükleme ve boşaltma sırasında bir veya birden çok kolinin tam zıyaya uğraması 

   teminat kapsamındadır.

    

   Kara yolunda;

   • Nakil vasıtasının yanması,

   • Çarpması,

   • Çarpışması,

   • Ateş,

   • Yıldırım,

   • Seylap,

   • Köprü yıkılması,

   • Kamyon veya treylerin devrilmesi,

   • Trenin raydan çıkması

   sonucunda taşınan malda meydana gelecek zıya ve hasarlar karşılanır.

    

 • Tam Ziya

  • Taşımayı yapan nakil vasıtasının tamamen hasarlanması sonucunda taşınan malınızın tamamen hasarlanarak kullanılamaz hale gelmesi riski teminat kapsamındadır. Her tür nakil vasıtasıyla yapılan taşımalar için bu teminat verilebilir.