Kasko

ÜRÜN KAPSAMI

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen
ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara
araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden,
lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan
menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi
zararları teminat altına alır. 

a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
d) Aracın yanması,
e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

 

KASKO SİGORTASI TEMİNATLARI

 • Çarpma - Çarpışma

 • Yanma

 • Çalınma

 • Kötü Niyetli Hareketler

 • Halk hareketleri , Grev, vb. ve Müdahale Sonucu Oluşan Zararlar

 • Sel - Su Baskını

 • Sigara ve Benzeri Yanık Zararları

 • Yetkili Olmayan Kişilerce Çekme Sonucu Oluşan Zararlar

 • İhtiyari Mali Mesuliyet

 • Deprem, Fırtına, Dolu Zararları

 • Araç Anahtarının Kaybı ve Kilit Sisteminin Değiştirilmesi

 • Hukuksal Koruma

 • Koltuk Ferdi Kaza

 • İkame Araç

 • Kemirgen hayvanların araca vereceği zararlar

 • Genişletilmiş cam

 • 0 km ve 1 yaşındaki hasarsızlık indirimi olan araçlara yeni değer

 • Manevi tazminat

 • Yurt dışı

 • Ulaşım masrafları karşılama

 • Anahtarla çalınma

 • Otopark ve valeye bir belge ile teslim edilen araçların çalınması

 • Poliçe primi koruma

 • Ferdi kaza tedavi masrafları

 • Taşınan Yük

 • Taşıyıcı Sorumluluk