Zktms

ÜRÜN KAPSAMI

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta
seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere,
kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde
meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde,
sigortalının 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunundan
doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder.

Sigortalının taşımayı zaruri haller hariç, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapması gerekir.Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

 

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Teminatlar

  • Ölüm Teminatı

    • Kaza, yolcunun kaza tarihinden itibaren iki sene içinde ölümüne sebebiyet verdiği takdirde, ölenin yardımından mahrum kalanların destekten yoksun kalma tazminatını karşılar. 

  • Sakatlık Teminatı

    • Kaza, yolcunun derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında geçici veya daimi surette sakatlanmasına sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını karşılar. 

  • Tedavi Giderleri Teminatı

    • Kaza nedeniyle yaralanan yolcuların ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü hastanede veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.