Trafik Sigortası

ÜRÜN KAPSAMI

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi
sırasında,bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya
bir şeyin zararauğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki
sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur. 

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI

  • Maddi Hasar Araç Başına

  • Maddi Hasar Kaza Başına

  • Ölüm ve Sakatlanma Kişi

  • Sağlık Gideri Kişi Başına

  • Ölüm ve Sakatlanma Kaza

  • Sağlık Gideri Kaza Başına