Yurt Dışı Seyahat

ÜRÜN KAPSAMI

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi
birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından
ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında
karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. 

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza
veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı'ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar. 

 

YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLARI

 • Ana Teminatlar

  • -Maddi Zararlar Teminatı

   -Sağlık Giderleri Teminatı

   -Sürekli Sakatlık Teminatı

   -Ölüm Teminatı

   Yurt içi planlara yeni eklenen ek teminatların içerikleri:

   -Seyahatin iptali

   -Bagaj kaybı

   -Seyahatin gecikmesi

   -Bagaj gecikmesi

   Yurt dışı planlara yeni eklenen ek teminatların içerikleri:

   -Seyahatin iptali

   -Bagaj kaybı

   -Seyahatin gecikmesi

   -Bagaj gecikmesi

   -Overbooking nedeniyle gecikme

   -Uçuşun/aktarma uçuşunun kaçırılması

   -Gıda zehirlenmesi

   -Erken dönüş masrafları

 • İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

  • -Kişisel Sorumluluk

   -Kapkaç

   -Doğal Afet

   -Ölüm-Sürekli Sakatlık